Phản hồi của bạn
  • HOTLINE:

    096.8668.508

  • GIỜ HOẠT ĐỘNG:

    Thứ 2 - Chủ nhật (08:00 - 17:30)

Quy định tính phí lưu kho


1. LƯU KHO HÀNG HÓA

- Lưu kho hàng hóa: là chính sách áp dụng cho các đơn hàng đang được lưu giữ tại kho của ĐHST 247 tại Việt Nam.

- Thời điểm nhập kho: Là thời điểm đơn hàng của Quý khách đã về tới kho tại Việt Nam và được chúng tôi thông báo cho Quý khách thông qua 1 trong các phương tiện: sms, zalo, viber, facebook, email đã được đăng ký trên hệ thống đặt hàng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách nhập kho và bảo quản hàng hóa tối đa 07 ngày kể từ khi thông báo hàng về kho Việt Nam.

- Thời điểm tính lưu kho hàng hóa: Hàng hóa nhập kho quá 07 ngày sẽ bắt đầu tính lưu kho.

- Mức phí lưu kho của đơn hàng: 2.000 đồng/kg/ngày. Phí lưu kho được tính gộp vào giá trị của đơn hàng.


2. THANH LÝ HÀNG HÓA

- Hàng hóa lưu kho quá 13 ngày tính từ thời điểm lưu kho hàng hóa, chúng tôi tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc của đơn hàng, các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

- Trường hợp Quý khách đã đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy và nhờ ký gửi tại kho, ĐHST 247 vẫn thu phí lưu kho, và chúng tôi không nhận lưu kho quá 15 ngày.